Aşa cum a văzut Slavici Sătmarul …

Aşa cum a văzut Slavici Sătmarul …

În amintirile sale, Ioan Slavici așterne pe hârtie și câteva rânduri despre Sătmar și despre ținuturile noastre așa acum arătau ele în a doua parte a veacului al XIX-lea. Marele prozator a poposit pentru prima dată la Satu Mare în 1868, pentru a-și susține ”examenul de maturitate”.Și asta deoarece s-a prezentat târziu la examenul de […]

Pe urmele familiei Károlyi (I)

Pe urmele familiei Károlyi (I)

E toamnă târzie şi un frig pătrunzător care te îndeamnă să rămâi tolănit pătruns de căldura focului ce arde vioi în vatră. Însă, aşa cum se întâmplă adesea nu noi suntem cei care hotărâm menirea clipelor ce vin, ci alte forţe ne croiesc drumul spre necunoscut. E trecut de ora 10.00, însă razele soarelui se […]

Palatul Episcopal romano-catolic

Palatul Episcopal romano-catolic

E interesant să răscoleşti vechile scrieri fără un țel anume căutând informații despre oameni și locuri demult uitate în umbra istoriei. Locurile s-au schimbat odată cu oamenii dar și cu vremurile care uneori și-au impus voința. Nu-i ușor să dai de urmele unor scrieri vechi în mare parte pierdute în noianul anilor iar alteori uitate […]

Şi noi sătmărenii am avut voievozii noştri

Şi noi sătmărenii am avut voievozii noştri

Răsfoind cărţile de istorie găsim că voievodatele ca unităţi administrative erau specifice evului mediu în state precum: Ungaria, Lituania, Polonia, Letonia, Rusia, Serbia respectiv pe teritoriul ţărilor române. Însă, aşa cum istoria ne-a dovedit-o în nenumărate rânduri, sfârşitul unei etape de evoluţie în viaţa societăţii nu corespunde totdeauna şi cu înlocuirea vechilor sisteme instituţionale existente […]

Satu Mare. Ştiaţi că … ?

Satu Mare. Ştiaţi că … ?

E obositor să tot auzi că Sătmarul nostru e locul unde se agaţă harta-n cui. Întâmplările consemnate în cronicile uitate pe rafturile bibliotecilor au rămas veacuri în şir închise între coperţile buchiilor fără ca cineva să le deranjeze „reveria”. Avem o istorie interesantă, sate „bântuite” de poveşti şi ciudăţenii culturale şi geografice asupra cărora merită […]

Tătarii cu cap de câine

Tătarii cu cap de câine

Au fost vremuri în care legile se făceau cu tăişul sabiei, neţinând cont de lacrimile şi vaietele celor obidiţi. Cătune rase de pe faţa pământului şi mistuite de flăcări, săteni jefuiţi iar apoi ucişi sau duşi în robie împreună cu familiile lor le-au atras un nume cât se poate de ciudat: „tătari cu cap de […]

Povestea Turnului Pompierilor

Povestea Turnului Pompierilor

Trebuie să ai un dram de noroc să dai peste poveşti şi istorioare învăluite în mister care odinioară cutreierau străzile vechiului Sătmar aidoma unor năluci născute, nimeni nu ştie de unde şi pierdute apoi odată cu anii care s-au strâns fără-ncetare sucombând memoria colectivă a oraşului. Însă deodată, aureolate în acelaşi mister greu de descâlcit […]

În 1601, Mihai Viteazul şi-a aşezat tabăra lângă Moftinu Mic

În 1601, Mihai Viteazul şi-a aşezat tabăra lângă Moftinu Mic

Vremurile au trecut aievea însă cronicarii au consemnat cu străşnicie cele mai importante momente din istoria Sătmarului. Pe lângă domnitorii care s-au refugiat de-a lungul veacurilor între zidurile acestei cetăţi, au mai fost şi alţii care au zăbovit aici, doar un răstimp de câteva săptămâni. Unul dintre aceşti domnitori este şi Mihai Viteazul. Prea puţini […]

Ardudul, Dragffy şi Ştefan cel Mare

Ardudul, Dragffy şi Ştefan cel Mare

Am promis că vom reveni asupra istoriei Ardudului, pentru a arăta că locul nu e unul fără semnificaţie. Mai mult decât atât, lucrările de restaurare a cetăţii, ar merita mai multă atenţie din partea specialiştilor, deoarece istoria şi-a călăuzit paşii „cu multă bunăvoinţă” prin acele ţinuturi. Numele Cetăţii Ardudului a ajuns până departe în Moldova, […]

Istoria calamităţilor din zona Odoreului

Istoria calamităţilor din zona Odoreului

Inundaţii, foamete, frig şi cutremure de pământ în Odoreul altor vremuri. Nu odată, Someşul „şi-a trimis apele” peste bordeiele sătenilor. Foametea a biciuit ca o nălucă satele peste care gerul iernii „şi-a jucat” deja năravul lăsând pământurile sterpe, fără roade. Apoi, pământul s-a cutremurat, zgâlţâit parcă de zeii vechiului Olimp aducând groaza în inimile sătenilor. […]

Vânătoarea de vrăjitoare în ţinuturile Sătmarului (I)

Vânătoarea de vrăjitoare în ţinuturile Sătmarului (I)

Poveşti şi legende ce au străbătut veacurile. Întâmplări născute uneori din imaginaţie, alteori influenţate de tradiţiile unor vremuri demult uitate. Sunt poveşti originale, adevărate „străbunici” a literaturii horror sau ale filmelor de groază, care de multe ori te fac să dormi cu luminile aprinse. Poveştile despre vrăjitoare au înfierbântat minţile oamenilor din toate timpurile. Să […]

1 7 8 9