16 august, termen pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2012

16 august, termen pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2012

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Satu Mare reaminteşte operatorilor economici că termenul limită pentru întocmirea şi depunerea la organele fiscale competente a Raportărilor contabile la 30 iunie 2012 este 16 august 2012, inclusiv. Sunt obligaţi să depună raportări contabile la 30 iunie 2012: – operatorii economici care aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a […]