16 august, termen pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2012

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Satu Mare reaminteşte operatorilor economici că termenul limită pentru întocmirea şi depunerea la organele fiscale competente a Raportărilor contabile la 30 iunie 2012 este 16 august 2012, inclusiv.

Sunt obligaţi să depună raportări contabile la 30 iunie 2012:
– operatorii economici care aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri peste echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro;
– subunităţile înregistrate în România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii.
Echivalentul în lei al sumei se determină prin utilizarea cursului de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar precedent, respectiv 4, 3197 lei/euro.

Nu au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile la 30 iunie 2012:
– operatorii economici care la 31 decembrie 2012 au înregistrat o cifră de afaceri sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro;
– operatorii economici care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2012;
– operatorii economici care în tot semestrul I 2012 s-au aflat în inactivitate temporară;
– operatorii economici înfiinţaţi în cursul anului 2012;
– persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii.
Agenţii economici pot depune raportările contabile:
– la registratura unităţilor teritoriale ale MFP sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de MFP, semnate şi ştampilate, potrivit legii;
– numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

Un Comentariu la "16 august, termen pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2012"

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.

    Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.