Cine prestează în comisia care trebuie să combată fenomenul excluziunii sociale ?

Cine prestează în comisia care trebuie să combată fenomenul excluziunii sociale ?

Ieri a avut loc, în sala mică de şedinţă a Prefecturii, şedinta Comisiei Judeţene privind incluziunea socială. Cu participarea iniţial cam distantă (şi uşor neatentă, în răstimpurile când a mai avut scurte convorbiri la telefonul mobil) a prefectului Radu Giurcă. Ordinea de zi a şedintei a fost următoarea : 1. Prezentarea noii componenţe a Comisiei […]