Cine prestează în comisia care trebuie să combată fenomenul excluziunii sociale ?


Ieri a avut loc, în sala mică de şedinţă a Prefecturii, şedinta Comisiei Judeţene privind incluziunea socială. Cu participarea iniţial cam distantă (şi uşor neatentă, în răstimpurile când a mai avut scurte convorbiri la telefonul mobil) a prefectului Radu Giurcă.

Ordinea de zi a şedintei a fost următoarea :

1. Prezentarea noii componenţe a Comisiei Judeţene privind promovarea incluziunii sociale
2. Prezentarea Raportului Judeţean de monitorizare în domeniul incluziunii sociale (pentru primele şase luni ale acestui an care tocmai se încheie)
3. Situaţia romilor din punct de vedere al incluziunii sociale
4. Garantarea drepturilor la prestaţii sociale prin dezvoltarea capacităţii administrative a Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale
5. Diverse

După prezentarea, la început, a punctelor mai importante din raportul privind incluziunea socială (în care s-a pomenit, la un moment dat despre “educarea în spirit ecologic a romilor pentru colectarea selectivă a deşeurilor pentru a creşte starea de curăţenie a comunităţilor din care fac parte” – de exemplu), a urmat anunţarea noii componenţe nominale a Comisiei Judeţene de resort, componenţă care arată astfel:

– preşedinte: prefectul Radu Octavian Giurcă
– vicepreşedinte: Daniela Groşan Cerneşteanu, director executiv al Agenţiei Judeţene de Prestaţii Sociale
– Carmen Brigitta Guleş, director executiv al Direcţiei de Sănătate Publică
– Simona Săndulescu, subcomisar de poliţie în cadrul IPJ Satu Mare
– Aurelia Cuşner, consilier superior la Direcţia Generală pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală
– Adriana Culda, consilier principal la Agenţia de Protecţia Mediului
– Bogdan Stana, inspector pentru evaluare instituţională la Inspectoratul Şcolar Judeţean
– Gheorghe Tilibaşa, director coordonator al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă
– Beatrix-Puşa Câmpan, specialist în prevenirea consumului de droguri la Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Satu Mare
– Gabriela Oprea, şef serviciu asistenţă socială la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
– Cristian Vasile Mocan, consilier juridic la Casa Judeţeană de Pensii Satu Mare
– Rodica Popdan, preşedinte-director general al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate
– Szucs Ritta, asistent social în cadrul Organizaţiei Caritas Satu Mare
– Beata Boroş, asistent manager la Fundaţia Hans Lindner Satu Mare
– Adrian Fărcaş, vicepreşedinte al organizaţiei Opre Rroma
– Gheorghe Covaci, consilier pe probleme de romi la Instituţia Prefectului Satu Mare
– Aniko Gunthner, consilier superior la Instituţia Prefectului
– Adriana Saad, consilier juridic la Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale
– Mirela Pinte, angajată a Serviciului Public de Asistenţă Socială Satu Mare.

Potrivit afirmaţiilor Danielei Groşan Cerneşteanu, “fiecare dintre instituţiile reprezentate în această Comisie de incluziune socială participă, în limita competenţelor specifice, la combaterea fenomenului de excluziune socială în rândul tuturor categoriilor defavorizate din societate.”

În urma ascultării unor puncte de vedere şi a ridicării unor probleme de către câţiva dintre membrii Comisiei de incluziune socială, prefectul Radu Giurcă a solicitat să i se trimită în scris propuneri concrete pentru eficientizarea activităţii care face “obiectul muncii” acestui for consultativ judeţean.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.