Persoanele cu studii primare pot urma programe de ucenicie

Persoanele cu studii primare pot urma programe de ucenicie

Prin modificările aduse la Legea uceniciei nr.279/2005 se permite persoanelor cu studii primare să fie cuprinse în programe de pregătire pentru ucenicia la locul de muncă. Prin ucenicie la locul de muncă, se urmărește obținerea unei calificări pentru tinerii cu vârsta de peste 16 ani, care doresc să se concentreze pe învățare pornind de la […]

Ce presupune ucenicia la locul de muncă

Ce presupune ucenicia la locul de muncă

Ucenicia la locul de mun se adresează persoanelor cu vârsta de peste 16 ani care din voință proprie, încheie un contract de ucenicie cu un angajator, în scopul obținerii unei calificări. Contractul de ucenicie este un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe durată determinată, în temeiul căruia o persoană fizică, denumită ucenic, […]

Avantajele uceniciei la locul de muncă. Care este durata contractului

Avantajele uceniciei la locul de muncă. Care este durata contractului

Ucenicia la locul de muncă se adresează persoanelor cu vârsta de peste 16 ani care din voință proprie, încheie un contract de ucenicie cu un angajator, în scopul obținerii unei calificări. Contractul de ucenicie este un document individual de muncă, încheiat pe durată determinată, în temeiul căruia o persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să […]

Ucenicia la locul de muncă

Ucenicia la locul de muncă

Ucenicia la locul de muncă se adresează persoanelor cu vârsta de peste 16 ani care din voință proprie, încheie un contract de ucenicie cu un angajator, în scopul obținerii unei calificări. Contractul de ucenicie este un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe durată determinată, în temeiul căruia o persoană fizică se obligă […]

Sprijinirea tinerilor prin promovarea uceniciei

Sprijinirea tinerilor prin promovarea uceniciei

ANOFM implementează din martie 2015 proiectul „Sprijinirea tinerilor prin promovarea uceniciei-STPU”, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în parteneriat transnațional cu Universita dei Sapori s.c.a.r.l., Provincia di Perugia li Asociația Tinerilor „Pro Nanura”. Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității SPO de a implementa măsuri active pentru tineri pe baza promovării […]