Startul Campaniei de vizare a carnetelor de rentă viageră

Startul Campaniei de vizare a carnetelor de rentă viageră

In perioada 1 martie – 31 august 2021, pentru obţinerea sumei de bani reprezentând renta viageră agricolă aferentă anului 2020, Centrele județene APIA și al Municipiului București, vor proceda la primirea declarațiilor de vizare/a cererilor și a documentelor justificative prin mijloace electronice de comunicații sau poștă/curier. Doar în cazuri excepționale, rentierii care nu au posibilitatea […]