Buletinele și dovada plății amenzilor se pot trimite scanate la Poliție

Buletinele și dovada plății amenzilor se pot trimite scanate la Poliție

Actul de identitate și dovada plății amenzii de circulație se pot trimite, scanate, pe adresa de e-mail a fiecărui inspectorat de poliție județean, precum și a Poliției Capitalei. Atât copia actului de identitate, necesară obținerii unor documente de la poliție (cazier judiciar, avize, atestate etc.), cât și dovada plății amenzii de circulație se pot trimite, […]