Reintegrarea persoanelor vulnerabile cu ajutorul economiei sociale

Reintegrarea persoanelor vulnerabile cu ajutorul economiei sociale

Economia socială reprezintă ansamblul activităților organizate independent de sectorul public, al cărui scop este să servească interesul general, interesele unei colectivități și/sau interesele nepatrimoniale, prin creșterea gradului de ocupare a persoanelor aparținând grupului vulnerabil și/sau producerea și furnizarea de bunuri, prestarea de servicii sau execuția de lucrări, conform Legii nr.219/2015. Obiectivele economiei sociale sunt: Consolidarea […]

Un nou proiect pentru persoanele vulnerabile

Un nou proiect pentru persoanele vulnerabile

1300 de persoane din județul Satu Mare, aflate în situații de vulnerabilitate, vor beneficia de un nou proiect de incluziune socială. Administratorul public al județului, Kovács Maté, a participat astăzi la conferinţa de lansare a proiectului „Incluziunea socială și abilitarea romilor din Județul Satu Mare”, desfășurată în orașul Tășnad. Prin acest nou proiect beneficiarii vor […]