21 decembrie, data limită pentru plata obligațiilor fiscale

21 decembrie, data limită pentru plata obligațiilor fiscale

Conducerea Administrației Județene a Finanţelor Publice (AJFP) Satu Mare anunță contribuabilii că data de 21 decembrie 2015 este termenul limită pentru declararea şi efectuarea plăţilor obligaţiilor aferente perioadei fiscale precedente. Persoanele fizice care realizează venituri din: activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare, venituri din activităţi agricole impuse în sistem real precum […]