19 decembrie – termenul limită pentru plata obligațiilor fiscale

19 decembrie – termenul limită pentru plata obligațiilor fiscale

Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Satu Mare reamintește contribuabililor că data de 19 decembrie este termenul limită pentru declararea și efectuarea plăților obligațiilor aferente perioadei fiscale precedente. Persoanele fizice care realizează venituri din: activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendare, venituri din activități agricole impuse în sistem real precum și […]

Drepturile şi obligaţiile contribuabilului împotriva ANAF

Drepturile şi obligaţiile contribuabilului împotriva ANAF

În contextul înmulţirii controalelor fiscale, contribuabilii trebuie să-şi cunoască foarte bine atât drepturile, cât şi obligaţiile. Prin tradiţie, românii au o atitudine defensivă în timpul inspecţiilor fiscale, depunând eforturi importante pentru păstrarea unor relaţii amiabile, spun avocaţii afiliaţi companiei KPMG. Totuşi, în ultima perioadă se observă schimbări, contribuabilii realizând că trebuie să-şi apere activ drepturile. „Pe […]