La Liceul Teoretic „Johann Ettinger” se desfășoară examenul de competențe lingvistice pentru limba germană

La Liceul Teoretic „Johann Ettinger” se desfășoară examenul de competențe lingvistice pentru limba germană

În perioada 2-9 decembrie la Liceul Teoretic German „Johann Ettinger” se desfășoară examenul de competențe lingvistice pentru limba germană, Deutsches Sprachdiplom. Examenul organizat la Liceul Teoretic German corespunde nivelurilor de referință B2/C1 din Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (pentru comparare A1 – nivel elementar, C2 – cunoștințe comparabile cu nivelul de limbă maternă) […]