Scăpăm de faţadele hidoase!

Scăpăm de faţadele hidoase!

Comisia de avizare tehnico-economică din cadrul Primăriei Satu Mare, întrunită în şedinţă tehnică, a analizat şi a avizat caietele de sarcini aferente proiectării lucrărilor de construcţii şi instalaţii pentru unele obiective de investiţii din municipiu. Este vorba despre reabilitare faţadelor imobilului „Casa Albă”, a imobilului situat pe strada Ştefan cel Mare nr. 1, respectiv a […]