Convocare ședință Consiliul Județean Satu Mare

Convocare ședință Consiliul Județean Satu Mare

În temeiul prevederilor art. 94 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Dispoziţiei nr. 37/23.02.2016 a preşedintelui se convoacă Consiliul Judeţean Satu Mare în şedinţă ordinară, în data de 29.02.2016, ora 14:00, în sala mică de şedinţe. Ordinea de zi poate fi […]