Consfătuirea națională a inspectorilor școlari pentru învățământul primar.

Consfătuirea națională a inspectorilor școlari pentru învățământul primar.

Ministerul Educației organizează, la Satu Mare, în perioada 7-9 septembrie 2022, consfătuirea națională a inspectorilor școlari pentru învățământul primar. În cadrul reuniunii se va aborda problematica specifică organizării noului an școlar, și anume: diagnoza procesului educațional pentru învățământul primar; diseminarea activităților de bună practică; identificarea priorităților pentru anul școlar 2022-2023; aplicarea curriculumului național; proiectarea curriculară […]