A reînceput tipărirea și distribuția cardurilor europene de sănătate

A reînceput tipărirea și distribuția cardurilor europene de sănătate

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), anunţă că a reînceput tipărirea şi distribuţia către asiguraţi a cardurilor europene de asigurări de sănătate. Acest document se eliberează gratuit la cererea persoanei asigurate şi poate fi folosit numai pe teritoriul statelor membre UE/SEE. Cardul European se distribuie persoanelor asigurate în urma unei solicitări către casa de […]