Se pot depune cereri la APIA

Se pot depune cereri la APIA

APIA a demarat din data de 7 martie, eliberarea de adeverințe pentru beneficiarii Măsurii 14 – Bunăstarea animalelor, care intenționează să acceseze credite în vederea finanțării activităților curente, de la instituțiile bancare și nebancare ce au încheiat convenții cu APIA, pentru anul de angajament 2022. Astfel, potrivit convențiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA eliberează […]