Audit de supraveghere a sistemului de management al calităţii în cadrul Primăriei Satu Mare

Audit de supraveghere a sistemului de management al calităţii în cadrul Primăriei Satu Mare

Azi, 27 martie, Primăria municipiului Satu Mare a fost auditată în vederea recertificării sistemului de management al calităţii în toate serviciile din aparatul propriu al primarului, conform standardului ISO 9001:2001 actualizat cu ISO 9001:2008. Acest certificat a reuşit să fie păstrat odată cu reorganizarea şi îmbunătăţirea sistemului de lucru, a serviciilor oferite cetăţenilor, situaţie remarcată […]