Și-a vândut calul fără documente și a fost prins

În această săptămână inspectorii de specialitate din cadrul Serviciului Sănătate și Bunăstare animală au efectuat un număr de 91 controale în exploatații profesionale și non profesionale din județul Satu Mare D.S.V.S.A. Satu – Mare, a intensificat frecvența controalelor oficiale, pentru respectarea strictă a măsurilor de biosecuritate, în întreg sectorul avicol, în contextul evoluției la nivel internațional a gripei aviare înalt patogene. În această săptămână, conform programului de activitate stabilit, au fost verificate exploatații profesionale și non profesionale de animale, condițiile de biosecuritate, zoo igienă și de bunăstare a animalelor, monitorizarea și eliminarea subproduselor improprii consumului uman, existența echipamentelor de protecție, asigurarea unor stocuri de substanțe dezinfectante, dezinsectante și raticide.
În urma acestor controale, au fost aplicate, 3 sancțiuni contravenționale, din care – 1 amendă contravențională în valoare de 1.200 lei – 1 crescător de animale din localitatea Pir, – pentru vânzarea unei cabaline, fără documentele prevăzute de legislația sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor în vigoare. – 2 avertismente, – 2 crescători particulari de animale din localitățile – Turț și Bercu – pentru neanunțarea în termen legal a medicului veterinar oficial despre apariția unor evenimente în gospodăriile populației și nedeclararea în termenul legal a produșilor nou obținuți prin fătare.