Ședință cu secretarii primăriilor din județ

Prefectul Radu Roca a convocat azi, o ședință de lucru cu secretarii primăriilor din județul Satu Mare.

La începutul întâlnirii, prefectul Radu Roca a atras atenția că unii dintre secretarii unităților administrativ-teritoriale nu au respectat termenul de transmitere către prefect a actelor administrative adoptate sau emise, de cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării/emiterii actelor respective, în vederea verificării legalității acestora.

Primăriile cu cele mai frecvente probleme de acest fel sunt Ardud și Tășnad.

„Atragem atenția asupra celerității punerii în executare a hotărârilor judecătorești definitive pe fond funciar. Situația este gravă pentru că sunt tot mai multe executări silite demarate împotriva Comisiei județene de fond funciar din cauza nepunerii în aplicare a hotărârilor judecătorești”-prefect Radu Roca.

Comisia județeană de fond funciar Satu Mare a fost obligată de instanțele judecătorești la plata penalităților de întârziere, cheltuieli de executare silită, onorariile avocaților, deoarece comisiile locale nu și-au îndeplinit atribuțiile legale și nu au transmis comisiei județene documentațiile de fond funciar în vederea punerii în aplicare a hotărârilor judecătorești.