Lansarea cărții monografice ”Obiceiuri și datini într-un sat de odinioară– Cămărzana, în Țara Oașului”

Evenimentul editorial care va avea loc în data de 15 august, la Ciuperca de Danț din Cămărzana, nu coincide întâmplător cu o mare sărbătoare din calendarul sacru al satului tradițional: Sfântă Mărie Mare. Lansarea cărții monografice ”Obiceiuri și datini într-un sat de odinioară– Cămărzana, în Țara Oașului”, constituie o sărbătoare comunitară de o deosebită însemnătate pentru păstrarea vie a memoriei Țării Oașului, având o triplă conotație.

Lenuța Bura Pop este o autoare născută în Cămărzana, în 1937, consemnând în cartea sa ”obiceiurile și datinile din satul său natal”, din dorința de a nu dispărea din memoria oamenilor de azi, în linia cercetărilor realizate de fotograful Ioniță G. Andron, în satul Racșa.

Valoarea documentară etnografică și istorică a lucrării este filtrată și exponențializată de caracterul confesiv al decupajului temporal : ”vă voi împărtăși datini, obiceiuri și tradiții  de pe meleaguri oșenești, care se petreceau în perioada copilăriei mele, în urmă cu peste 70 de ani și care de câteva decenii din păcate au început să dispară”.

Lansarea cărții în inima Țării Oașului, aproape de inima zânelor, ascunse în ”cămara” munților, pentru a ajunge la inima oșenilor reîntorși ACASĂ, poate prilejui un moment de răscruce din ”călătoria” oșenilor de azi: odiseea rătăcirii în îndepărtatele ținuturi ale străinătății este cu atât mai puternică ca experiență interioară, cu cât nostalgia re-cunoașterii rădăcinilor poate ostoi dorul și împlini fascinația centrului prin recursul la istoria și memoria locală. Sperăm astfel, să stârnim interesul oșenilor pentru a împlini o datorie individuală de a păstra vie și nealterată reperele identitare ale conștiinței colective, în ciuda paradoxului contemporan din viața oșenilor care trăiesc pe prag: în interiorul și în afara Oașului, la răscrucea dintre intrarea și ieșirea din RITUAL.

Valoarea deosebită a monografiei semnată de Lenuța Bura Pop a fost evidențiată de etnograful Remus Vârnav care a îngrijit apariția oportună a cărții, prin includerea unor note și a unui glosar care completează cu informații prețioase capitolele din structura cărții.

Muzeul Județean Satu Mare a făcut posibilă apariția acestui volum, contribuind la cunoașterea și promovarea patrimoniului oșenesc prin includerea a 100 de fotografii din Cămărzana văzute de Ioniță G. Andron, în perioada 1940-1980, care aparține colecției Muzeului Județean Satu Mare.