Vezi ce proiect pentru persoanele cu dizabilități implementează ANOFM


Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adulți, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, implementează proiectul ”Facilitarea inserției pe  piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți. Durata proiectului este de 50 luni.

În cadrul proiectului  prin ANOFM se

derulează măsurile active de ocupare pentru facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități.

Valoarea totală a proiectului este de 111.978.816,40 lei din care 94.549.862,89 lei cofinanțare UE.

Persoanele cu dizabilități non-NEET șomere, persoane inactive, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă care beneficiază de măsuri active de ocupare pot beneficia la cerere de sprijin prin acordarea de subvenții sub formă de vouchere pentru achiziționarea de dispozitive și tehnologii  asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate.