Au început înscrierile la liceu

Astăzi au început înscrierile pentru admiterea la liceu. Elevii care au promovat Evaluarea Națională și părinții acestora pot completa fișele pentru admitere până pe 11 iulie.

Admiterea la liceu se face pe baza mediei obținute la examenele de Evaluare Națională și pe baza mediei generale din cei patru ani de gimnaziu. Elevii vor afla pe 14 iulie la ce liceu au fost admiși în urma repartizării computerizate.

În perioada 15- 20 iulie 2022 are loc depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați.

Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:

– cererea de înscriere (primită de la liceu, formularul diferă de la o școală la alta)

– cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere; (unele licee solicită și copii de pe actele de identitate ale părinților)

– adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională – clasa a VIII-a

= foaia matricolă pentru clasele V – VIII (cu calculul mediei generale)

– fişa medicală (în aceasta se solicită și dovada vaccinărilor de către unele școli).

După 20 iulie are loc transmiterea de către unitățile de invatamant liceal a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidatilor admiși în această etapă de admitere.