Concurs de recrutare in cadrul Directiei Municipale Crese

Direcția Municipală Creșe Satu Mare organizează concurs de recrutare, proba scrisă în data de 21iulie, ora 10.00 și interviul în ziua de 27 iulie, ora 10.00, locul desfășurării concursului de recrutare fiind str. Wolfenbuttel nr. 8-10 Satu Mare, în vederea ocupării, pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii contractuale vacante:

– 6 posturi educator puericultor, Serviciul Coordonare Metodologică și Asistență de Specialitate Creșe;

– 1 post muncitor calificat (bucătar), grad profesional II, Serviciul Coordonare Metodologică și Asistență de Specialitate Creșe;

– 1 post infirmieră, Serviciul Coordonare Metodologică și Asistență de Specialitate Creșe

– 1 post referent educator II, Serviciul Coordonare Metodologică și Asistență de Specialitate Creșe

– 1 post medic, Serviciul Coordonare Metodologică și Asistență de Specialitate Creșe. Probele stabilite pentru concurs: selecția dosarelor de înscriere,  probă scrisă şi interviul.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Calendar:

– selecţia dosarelor are loc în data de 15.07.2022;

– afişare rezultat selecţie dosare în data de 18.07.2022;

– proba scrisă are loc în data de 21.07.2022, ora 10.00

– afişare rezultat proba scrisă în data de 22.07.2022

– interviul are loc în data de 27.07.2022, ora 10.00

– afişare rezultat interviu 28.07.2022

– afișare rezultate finale 02.08.2022.

Mai multe detalii citiți aici: https://primariasm.ro/concursul-de-recrutare-dmc-iunie