Evaluare Nationala clasa a VIII-a. Peste 2300 de elevi din judet au sustinut examenul scris la Limba romana

Marți, 14 iunie, s-a desfășurat proba scrisă la Limba și literatura română, din cadrul examenului de Evaluare Naționala pentru clasa a VIII-a. La nivelul județului Satu Mare sunt înscriși 2630 de elevi, dintre aceștia s-au prezentat 2342.

Examenul s-a desfășurat în 20 de centre de examen, iar probele au început în jurul orei 9:00, când candidații au primit broșura cu subiectele și hârtie ștampilată pentru ciorne. Precizăm că, la probele scrise ale Evaluării Naționale – 2022, candidații au primit subiectele sub formă de broșură, putând să solicite și pagini suplimentare dacă este cazul.

Timpul de redactare a subiectelor din cadrul fiecărei probe scrise este de 120 de minute (două ore) calculate după cele 15 minute alocate pentru completarea casetei de identificare. Au beneficiat de prelungirea timpului de lucru, cu maximum două ore, candidații pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Județeană de Organizare a Evaluării Naționale, în baza prevederilor unei proceduri specifice cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare.

Candidații trebuie să aibă asupra lor un act de identitate și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor scrise. Pentru executarea schemelor și a desenelor pot folosi și creion negru.

Subiectele și baremele sunt publicate pe

http://subiecte.edu.ro/2022/evaluarenationala/Subiecte_si_bareme/