Peste 2600 de elevi satmareni, inscrisi la Evaluarea Nationala

2630 de elevi s-au inscris la Evaluarea Naționala pentru clasa a VIII-a din acest an, în judetul Satu Mare, anunța conducerea Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ).

Intrarea elevilor în sala de examen se face până în ora 8.30.

În ziua primei probe, candidații vor primi, sub semnătură, codul unic de identificare, pe care îl vor folosi, pentru a afla, după afișare, rezultatele obținute.

În intervalul 9.00-9.15, candidații vor completa colțul secretizat și apoi va începe derularea timpului propriu-zis pentru rezolvarea subiectelor (120 de minute/180/240 de minute pentru cazurile speciale).

În situații excepționale, la cererea candidatului, cu încadrarea în timpul de 120 de minute/180/240 de minute, după caz, acesta poate primi altă broșură (iar broșura inițială se anulează).

Candidații care doresc să predea lucrarea înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru rezolvarea subiectelor pot părăsi centrul de examen cel mai devreme după o oră de la distribuirea subiectelor în săli.

CALENDARUL de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII a, în anul şcolar 2021 – 2022

14 iunie 2022 Limba şi literatura română – probă scrisă

16 iunie 2022 Matematica – probă scrisă

17 iunie 2022 Limba şi literatura maternă – probă scrisă

23 iunie 2022 Afişarea rezultatelor înaintea (până la ora 14,00) contestaţiilor

23 iunie 2022 (ora 16,00 – ora 19,00) Depunerea contestaţiilor

24 iunie 2022 Depunerea contestaţiilor (ora 8,00 – ora 12,00)

24 iunie – 29 iunie 2022 Soluţionarea contestaţiilor

30 iunie 2022 Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor.