Conferinta nationala de etnografie si folclor la Ardud

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de Litere, Domeniul Studii Culturale, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, Primăria orașului Ardud și Casa de Cultură “Dr. Augustin Mircea”, Ardud, au deosebita plăcere de a vă invita să participați la prima ediție a Conferinței Naționale “Lumea ca`n Codru”, care se va desfășura în perioada 28-29 mai 2022, în orașul Ardud, Satu Mare.

Conferința își propune o abordare modernă, inter și transdisciplinară, a unor teme care să permită redescoperirea Țării Codrului/Zonei Codrului, valorificând materiale și culegeri de teren și de arhivă, în scopul actualizării unor valori tradiționale materiale și spirituale, capabile să dezvăluie relația noastră cu reperele identitare. Conferința va reuni specialiști în domeniile etnologie, antropologie, muzeologie, teologie, filosofie, istorie, arheologie, studenți, masteranzi și doctoranzi, din
județele Maramureș, Satu Mare și Sălaj în dorința de a reuni simbolic Zona Codrului divizată între cele trei județe.

De asemenea, manifestarea științifică se dorește a fi o deschidere spre toți aceia care au făcut cercetări în satele din Țara Codrului/Zona Codrului, de-a lungul timpului, iar, prin organizarea unei secțiuni sub titlul Povești din Codru, se va facilita întâlnirea meșterilor, a colecționarilor, a performerilor culturali etc., în încercarea de
recuperare a unor elemente de specific și de urmărire a acestora în evoluție. Cele mai bune lucrări vor fi selectate de Comitetul Științific pentru includerea într‐un volum cu ISBN.

Ariile tematice ale conferinței:

– „Țara Codrului” – zonă de contact
– Patrimoniul cultural material și imaterial al Țării Codrului / Zonei
Codru
– Rolul comunităților locale în promovarea patrimoniului cultural
al Țării Codrului / Zonei Codru
– Istorie și arheologie în Țara Codrului / Zona Codru.

Parteneri: Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populara Maramureș; Muzeul Județean Satu Mare, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Liviu Borlan Maramureș; Muzeul Județean de Istorie și Artă, Zalău; Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, Centrul de Cultură și Artă al
Județului Sălaj; Ordinul Arhitecților din România; Filiala Nord-Vest; Asociația ROST; Fundația Etnofolclorică Cununița Satu Mare.

Deschiderea oficială a conferinței va fi sâmbătă, 29 mai, de la ora 10.00.