Au inceput incrierile la Bacalaureat

Inscrierile pentru examenul de Bacalaureat 2022, sesiunea iunie-iulie, încep astazi 23 mai. Elevii de ani terminali au la dispoziție cinci zile pentru a se înscrie, până la data de 27 mai. În aceeaşi zi, cei de clasa a XII-a termină cursurile, urmând ca, la data de 6 iunie, să susțină proba orală la limba și literatura română.

Pentru înscrierea la BAC 2022, ai nevoie de următoarele acte: dosar poze ¾ (două bucăți), copie certificat de naștere și carte de identitate, foaie matricolă, cerere-tip, care se completează la secretariatul unității școlare absolvite și adeverință recunoaștere probe (valabilă pentru candidații din seriile anterioare). Documentele-tip de înscriere se referă la tabel de înscriere și cerere de înscriere (fișă-tip informatizată).

În perioada 23-27 mai, elevii care urmează să susțină examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022, au de parcurs următoarele etape:

Cei care solicită recunoașterea / echivalarea unor probe susținute în anii anteriori/sesiunile anterioare completează partea I și partea a II-a din cererea de înscriere pentru BAC 2022.

Calendar Bacalaureat 2022, sesiunea iunie – iulie

În perioada 23 – 27 mai: Înscrierea candidaților;
27 mai: Școala se termină pentru clasa a XII-a/a XIII-a;
6 – 8 iunie: Are loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A;
8 – 9 iunie: Profesorii evaluează competențele lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B;
9 – 10 iunie: Evaluarea competențelor digitale, adică proba D;
13 – 15 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice ale candidaților într-o limbă de circulație internațională — proba C;
20 iunie: Proba scrisă la Limba și literatura română — proba E.a);
21 iunie: Proba scrisă obligatorie a profilului — proba E.c);
22 iunie: Proba la alegere a profilului urmat și specializării — proba E.d) — proba scrisă;
23 iunie: Examen scris la Limba și literatura maternă — proba E.b);
27 iunie: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până în ora 12) și depunerea contestațiilor;
28 – 30 iunie: Rezolvarea contestațiilor;
1 iulie: Afișarea rezultatelor finale la BAC 2022.