În atenția absolvenților de învățământ, promoția 2022

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare,informează absolvenții de învățământ din promoția 2022 că sunt așteptați să se înregistreze în evidențele instituției pentru a beneficia de serviciile prevăzute de Legea nr.76/2002 cu modificările și completările ulterioare, cu scopul integrării pe piața muncii.

Absolvenții instituțiilor de învățământ care se înregistrează ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă în evidențele agenției pentru ocuparea forței de muncă sau la punctele teritoriale, în raza cărora își au domiciliul, beneficiază de servicii gratuite de informare și consiliere profesională, mediere a muncii, servicii de formare profesională, precum și de măsuri de stimulare a ocupării – prime.

Pentru a se înregistra ca persoană în căutarea unui loc de muncă în evidențele agenției pentru ocuparea forței de muncă sunt necesare următoarele acte:

– Acte de identitate;

– Diplomă de absolvire sau adeverință din care să rezulte data absolvirii;

– Declarație pe proprie răspundere privind starea de sănătate;

– Acord de utilizare a datelor cu caracter personal.

Prin absolvent al unei instituții de învățământ se ințelege persoana care a obținut o diplomă sau un certificat de studii, în condițiile legii, în una dintre instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal, sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condițiile legii.

Precizăm că înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă în termen de 60 de zile de la absolvire, este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii indemnizației de șomaj care se acordă în cazul în care nu a reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale în termenul menționat.

În cazul absolvenților de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, termenul de 60 de zile se calculează din ziua următoare datei absolvirii studiilor, stabilită prin reglementările normative în vigoare.

In cazul elevilor care nu au situația școlară încheiată la toate materiile, termenul de 60 de zile se calculează de la data promovării examenului de corigență, data inscrisă în adeverința eliberată de instituția de invățământ.

Alte informații privind acordarea indemnizației de șomaj se pot obține de al agenția locală Satu Mare și de la punctele de lucru din : Negrești Oaș, Carei, Tășnad, Ardud și Turț ale Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare, strada Ion Ghica nr.36, telefon 0261/770237 sau e-mail:ajofm.sm@anofm.gov.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.