Titularizare 2022: Înscrierile încep din 9 mai

Înscrierile pentru concursul de Titularizare 2022 încep din 9 mai, iar candidații au putut transmite dosarele și  online până la data de 5 mai. În acest an, sunt scoase la concurs și sunt posturi didactice pentru specializarea „educator-puericultor”. Proba scrisă va fi organizată în 13 iulie.

23 mai: afișarea, la avizierele inspectoratelor şcolare, a:

listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă;

– listei cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscrise la concursul naţional care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate şi a listei posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice

24 mai-30 iunie: organizarea și desfășurarea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă şi soluţionarea contestaţiilor la aceste probe

În perioada 24 mai-30 iunie 2022 pot participa la probele practice/orale şi inspecţiile la clasă şi cadrele didactice titulare rămase cu reducerea de activitate nesoluţionată sau a căror reducere de activitate a apărut în perioada martie-mai 2022.

Cadrele didactice titulare solicitate pentru detaşare în interesul învăţământului pot participa la probele practice/orale în perioada 24 mai – 3 iunie 2022.

4 iulie: afişarea rezultatelor la probele practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă

13 iulie: proba scrisă

19 iulie: comunicarea rezultatelor iniţiale

19-20 iulie: înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare

21-26 iulie: soluţionarea contestațiilor

27 iulie: comunicarea rezultatelor finale

29 iulie: repartizarea candidaţilor conform prevederilor art.74 alin. (3), lit.a) sau 80 alin.(9) din Metodologie, după caz

1 august: ședință de repartizare, în ordine, a:

– cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art.74 alin. (3), lit. b) din Metodologie;

– cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. c) din Metodologie;

– cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică de predare incompletă, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. d) din Metodologie;

– cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. e) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz;

– repartizarea cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au participat la concursul naţional, sesiunea 2022, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. f) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz

2 august: reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate

2-22 august 2022: emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.