Acte necesare pentru a beneficia de indemnizație de șomaj

Potrivit Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, indemnizația de șomaj reprezintă o compensație parțială a veniturilor, atât pentru persoanele care își pierd locul de muncă, cât și pentru absolvenții instituțiilor de învățământ care nu și-au putut găsi un loc de muncă.Pentru a primii indemnizația de șomaj sunt necesare următoarele acte:

– Cerere-tip;

– Actul de identitate (original și copie);

– Actele de studii și de calificare ( copie);

– Carnetul de muncă ( copie);

– Declarația pe proprie răspundere privind starea de sănătate conform Ordinului nr.286 din 17.02.2020;

– Declarație pe proprie răspunderecu privire la acordul de derulare prin intermediul poștei electronice sau a serviciului electronic on-line pentru obținerea dreptului solicitat conform Ordinului M.M.P.S nr.1134/09.07.2020, art.4, alin (1);

– În cazul persoanelor provenite din muncă, adeverință eliberată de la ultima unitate, conform OUG nr.144/2005;

– Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Persoanele care vor să depună dosarul cu acte necesare pentru indemnizația de șomaj trebuie să știe că indemnizația nu poate fi cerută în cazul în care refuză un loc de muncă potrivit studiilor pe care le au sau refuză participarea la servicii de formare profesională oferite de agenția pentru ocuparea forței de muncă.

Modul de calcul a indemnizației de șomaj este următorul:

– 75% din valoarea Indicatorului Social de Referință (500 lei), pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin un an -375 de lei;

– 75% din valoarea Indicatorului Social de Referință, la care se adaugă o sumă calculată prin aplicarea (asupra mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare) a unei cote procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare:

3%, pentru persoanele cu un stagiu de minimum 3 ani;

– 5%, pentru persoane cu un stagiu de minimum 5 ani;

– 7%, pentru persoanele cu un stagiu de minimum 10 ani;

– 10%, pentru persoanele cu un stagiu de minimum 20 de ani.

Potrivit legii, beneficiază de indemnizație de șomaj persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

– au un stagiu de cotizare de minim 12 luni în ultimile 24 de luni înainte de a depune cererea de șomaj;

– nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință – acesta este de 500 de lei în 2021;

– nu îndeplinesc condițiile de pensionare, conform legii;

– sunt înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă.

Pentru a primii indemnizație de șomaj, tinerii absolvenți, în vârstă de minim 16 ani, trebuie să se înregistreze la agenția de ocupare a forței de muncă din raza căreia își are domiciliul, în maximum 60 de zile calendaristice de la data absolvirii.

Indemnizația de șomaj pentru absovenți reprezintă 50% din valoarea (ISR) și se acordă după 60 de zile calendaristice de la data absolvirii și se acordă timp de șase luni.

Indemnizația de șomaj se acordă șomerilor pe perioade stabilite în funcție de stagiul de cotizare, astfel:

– 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 1 an;

– 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 5 ani;

– 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.