IPJ Satu Mare face angajari. Posturile scoase la concurs

IPJ Satu Mare organizează concurs cu recrutare din sursă externă, pentru ocuparea unui număr de 9 posturi de personal contractual, după cum urmează:

1 post de referent II, la Serviciul Logistic, Compartiment Secretariat, Documente Clasificate și Arhivă, poziția 72 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliţie Județean Satu Mare;

– 1 post de referent II, la Structura Financiar, Compartiment Secretariat, Documente Clasificate și Arhivă, poziția 104 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliţie Județean Satu Mare;

– 1 post de referent II, la Serviciul de Ordine Publică, Compartiment Secretariat, Documente Clasificate și Arhivă, poziția 112 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliţie Județean Satu Mare;

– 1 post de referent II, la Compartimentul Secretariat, Documente Clasificate și Arhivă din structura Poliției orașului Tășnad, poziția 532 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliţie Județean Satu Mare;

– 1 post muncitor calificat IV, ( telefonist ), la nivelul Serviciului Comunicații și Informatică, poziția 88 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliţie Județean Satu Mare;

– 1 post muncitor calificat IV (lăcătuș-mecanic ) la nivelul Serviciului Logistic, Compartiment Administrarea Patrimoniului Imobiliar, poziția 64 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliţie Județean Satu Mare;

– 1 post muncitor calificat IV (zugrav ) la nivelul Serviciului Logistic, Compartiment Administrarea Patrimoniului Imobiliar, poziția 65/a din statul de organizare al Inspectoratului de Poliţie Județean Satu Mare;

– 1 post muncitor calificat IV (fochist ) la nivelul Serviciului Logistic, Compartiment Administrarea Patrimoniului Imobiliar, poziția 65/b din statul de organizare al Inspectoratului de Poliţie Județean Satu Mare;

– 1 post îngrijitor la nivelul Poliției municipiului Satu Mare, Compartiment Deservire, poziția 365 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliţie Județean Satu Mare.

În vederea participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, condiţiile generale conform art. 3 din H.G. nr. 286/2011 actualizat şi următoarele condiţii specifice:

a) să fie declarați apt din punct de vedere medical;

Nivelul studiilor precum și specializările necesare sunt diferentiate în raport de cerințele posturilor, după cum urmează:

1. Pentru posturile de referent II:

b) să fie absolvenți de studii liceale cu diplomă de bacalaureat;

c) să dețină atestat profesional /curs/certificat ( echivalent ) în domeniul operare pe calculator/ birotică/ secretariat/utilizare tehnică de calcul/stenodactilografie.

2. Pentru postul de muncitor calificat IV (telefonist)

b) să fie absolvenți de studii liceale cu diplomă de bacalaureat;

c) să dețină curs/certificat/atestat de specialitate în domeniul telecomunicațiilor sau în domeniul informatic.

3. Pentru postul de muncitor calificat IV (lăcătuș-mecanic)

b) să fie absolvenți de școală profesională/studii medii cu sau fără diplomă de bacalaureat;

c) să dețină diplomă/atestat/certificat/atestat de calificare în meseria de lăcătuș-mecanic/atestat/certificat de calificare în domeniu;

d) să dețină permis de conducere categoria B.

4. Pentru postul de muncitor calificat IV (zugrav)

b) să fie absolvenți de școală profesională/studii medii cu sau fără diplomă de bacalaureat;

c) să dețină diplomă/atestat/certificat/atestat de calificare în meseria de zugrav/atestat/certificat de calificare în domeniu;

d) să dețină permis de conducere categoria B.

5. Pentru postul de muncitor calificat IV (fochist)

b) să fie absolvenți de școală profesională/studii medii cu sau fără diplomă de bacalaureat;

c) să dețină autorizație fochist clasa A sau C, eliberată de I.S.C.I.R. pentru deservirea cazanelor de abur și apă fierbinte sau cazane apă caldă și joasă presiune;

d) să dețină permis de conducere categoria B.

6. Pentru postul de îngrijitor

b) să fie absolvenți de studii generale;

Nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

Documentele necesare constituirii dosarului de concurs se depun cu ocazia înscrierii la sediul instituţiei până la data de 28.10.2021, ora 14:00. Completarea dosarelor de recrutare este permisă până în data de 23.11.2021, orele 14.00, numai cu documentele referitoare la examinarea medicală și psihologică.

Selecţia dosarelor de concurs se va realiza în perioada 01.-02.11.2021.

Concursul se va desfăşura la sediul instituţiei şi va consta în susţinerea următoarelor probe:

1. Pentru posturile de referent II:

25.11.2021, ora 11:00 – proba scrisă;

03.12.2021, ora 11:00 – interviu.

2. Pentru postul de muncitor calificat IV (telefonist)

24.11.2021, ora 11:00 – proba scrisă;

02.12.2021, ora 11:00 – interviu.

3. Pentru posturile de muncitor calificat IV (lăcătuș-mecanic, zugrav, fochist) și îngrijitor

25.11.2021, ora 11:00 – proba practică;

03.12.2021, ora 11:00 – interviu.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare, telefon 0261/807777, interior 20667, de luni până vineri, între orele 08:00-16:00, sau pe site-ul de internet sm.politiaromana.ro. Persoană de contact comisar de poliție Crețu Roxana.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.