ISU Satu Mare – 11 posturi cu recrutare din sursă externă

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Someș” al județului Satu Mare cu sediul în municipiul Satu Mare str. Fabricii, nr. 35, județul Satu Mare, scoate la concurs în vederea ocupării prin încadrare directă și / sau rechemare în activitate, următoarele 11 posturi de execuție vacante prevăzute pentru a fi încadrate cu subofițeri, astfel:

– 2 posturi subofițer tehnic principal / Tehnologia informațiilor;

-1 post subofițer tehnic principal/ Comunicații;

– 1 post subofițer administrativ principal / Mentenanță;

-1 post subofițer tehnic principal/ Protecția informațiilor Clasificate;

– 1 post subofițer tehnic principal / Resurse Umane -SSM;

-2 posturi subofițer tehnic principal/ Resurse Umane – încadrare-gestiune;

– 1 post subofițer administrativ principal/ Patrimoniu imobiliar;

– 2 posturi subofițer tehnic principal / Serviciul Logistic – Compartimentul Tehnic;

Printre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cei interesați de ocuparea posturilor, enumerăm:

-să aibă cetățenia română și domiciliul în România;

-să cunoască limba română, scris și vorbit;

-să aibă capacitate deplină de exercițiu;

-să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic;

-să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;

-să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate;

-să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;

-să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;

-să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

-să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;

Candidații trebuie să îndeplinească și criteriile specifice menționate în anunț pentru încadrarea directă/rechemarea în activitate, respectiv condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului.

Cererea de înscriere la concurs (adresată inspectorului șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș” al Județului Satu Mare), CV-ul, copia actului de identitate și declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare se transmit COMPLETATE și SCANATE, în volum complet și în integralitatea lor, la una dintre adresele de e-mail ale inspectoratului, resurseumane@isusatumare.ro, în format .PDF (ataşamentele trebuie să nu depăşească dimensiunea de 10 Mb).

Documentele transmise, prin e-mail cu numele candidatului, se denumesc în mod corespunzător, în funcție de conținutul acestora (ex. cerere de înscriere, CV, copie CI, etc.).

De asemenea, recrutăm și personal contractual după cum urmează:

– 1 post de Muncitor calificat IV-I (electrician);

– 1 post de Muncitor calificat IV-I (instalator);

– 1 post de Muncitor calificat IV-I (zugrav);

– 1 post de Muncitor calificat IV-I (bucătar);

– 1 post de Îngrijitor -Echipa de întreținere și reparații imobile.

Detalii complete se găsesc pe site-ul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Someș”al județului Satu Mare, www.isusatumare.ro (http://www.isusatumare.ro/cariera.html) Secțiunea Carieră/ Concurs sursă externă.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.