S-a modificat cuantumul ajutorului de deces

Odată cu apariția Legii nr. 16/2021, respectiv cu modificarea câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale s-a modificat și cuantumul ajutorului de deces.

Pentru decesele din perioada 1 ianuarie – 11 martie 2021, cuantumul ajutorului de deces este de:

   • 5429 lei în cazul decesului pensionarului sau asiguratului;
   • 2715 lei în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

Pentru decesele care au avut loc începând cu data de 12 martie 2021, cuantumul ajutorului de deces (Legea 16/2021) este de:

   • 5380 lei în cazul decesului pensionarului sau asiguratului;
   • 2690 lei în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

Persoanele pot solicita ajutorului de deces prin depunerea la Casa Județeană de Pensii a unei cereri (formular tipizat), însoțită de următoarele acte:

  • în cazul decesului unui pensionar:certificat de deces ( 2 copii şi original); actul de identitate al solicitantului – copie ; documente din care să rezulte că s-au suportat cheltuielile ocazionate de deces (în original), cupon de pensie al persoanei decedate; extras de cont curent în lei -deschis pe numele solicitantului și emis de unitatea bancară (în care vor fi virate drepturile solicitate), dovada gradului de rudenie (în copie).
  • în cazul decesului unui asigurat: certificat de deces(copie şi original); act de identitate al solicitantului – copie; documente din care să rezulte că s-au suportat cheltuielile ocazionate de deces (în original), adeverinta de la angajator că persoana decedată a fost angajată și extras Revisal (în original), extras de cont curent în lei deschis pe numele solicitantului. În anul 2020 instituția noastră a plătit un număr de:
  • 4222 de ajutoare de deces ca urmare a decesului pensionarilor sau membrilor de familie ai acestora, în valoare de 20.983.889 lei
  • 387 de ajutoare de deces ca urmare a decesului asiguraților sistemului public de pensii în valoare de 1.655.549 lei.

Menționăm faptul că, ajutorul de deces se poate solicita timp de trei ani de zile de la data decesului si că, acesta va fi acordat în cuantumul stabilit pentru anul decesul.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.