Jandarmii sătmăreni la ora bilanțului

5339 misiuni specifice executate de jandarmii sătmăreni în anul 2020.

Acestora li se adaugă 2124 misiuni de menţinere a ordinii publice în sistem integrat prin patrule de jandarmi şi în sprijinul Poliţiei.

În perioada de referință structurile I.J.J. Satu Mare au acționat în cooperare cu instituțiile M.A.I. și celalte structuri partenere pentru o abordare comună privind prevenirea și combaterea răspândirii virusului Sars-CoV-2 și creșterea gradului de siguranță al cetățeanului, totalizând:

– 1002 acțiuni punctuale pentru verificarea respectării prevederilor Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– 256 de acțiuni în cooperare cu Poliția și celelalte structuri M.A.I. (STPF, IGI, IGSU);

– 457 de acțiuni pentru asigurarea măsurilor de ordine publică în zona centrelor de carantină instituite, însoțirea transporturilor de persoane, pe traseele stabilite în comun către centrele de carantină și la limitele de județ în sistem releu.

În cursul anului 2020 I.J.J. Satu Mare, prin structurile antiteroriste și acțiuni speciale și de ordine publică, au executat 11 acțiuni în cooperare pentru efectuarea unor acte procedurale cu lucrători din cadrul BCCO Cluj Napoca, BCCO Oradea și SCCO Satu Mare.

În anul 2020, la nivelul I.J.J. Satu Mare au fost constatate un număr de 218 fapte de natură penală, din care 12 constatate în mod independent şi 206 în comun cu poliţia.

În domeniul constatării contravenţiilor şi aplicării sancţiunilor contravenţionale, personalul I.J.J. Satu Mare a constatat şi aplicat un număr de 5.096 sancţiuni contravenţionale. Din totalul sancţiunilor contravenţionale aplicate, 2.198 sunt amenzi și 2.898 sunt avertismente scrise.

În anul 2020 au fost puse în executare 173 mandate de aducere emise de instanţe sau parchete.

Din punct de vedere al resursei umane, în anul 2020, un număr de 34 de jandarmi au trecut în rezervă cu drept la pensie, iar în unitate au sosit 19 cadre, 2 din instituțiile militare de învățământ, 6 prin încadrare directă și 11 prin transfer din alte unități ale MAI.

Pentru încălcări ale actelor în vigoare 8 jandarmi au fost sancționați cu avertisment și 1 cu mustrare scrisă.

În paralel cu activitățile specifice, în urma procesului de selecție, Proiectul întocmit de Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare în colaborare cu colegii din cadrul Gărzii Naționale din Ucraina a fost declarat câștigător. Pornind de la o tematică actuală, cea a provocărilor comune în domeniul securității și siguranței cetățeanului, s-a născut Proiectul Improved cross border security – Securitate transfrontalieră îmbunătățită, cod EMS ENI 2SOFT / 4.3 / 94.

Obiectivul general al proiectului este prevenirea și combaterea criminalității organizate și dezvoltarea cooperării forțelor de ordine publică, în zona transfrontalieră, prin îmbunătățirea nivelului de securitate a populației care locuiește în regiunile Satu Mare și Zakarpattya. Valoarea Proiectului este de 110.000 euro, la această oră toate materialele cuprinse în proiect fiind achiziționate.

Anul 2020, a însemnat pentru unitatea noastră un plus din punctul de vedere al dotării cu mijloace auto, unității fiindu-i repartizate 9 autospeciale pentru transport efective.

Pentru anul 2021, obiectivul principal al jandarmilor sătmăreni rămâne ”creșterea siguranței cetățeanului” alături de ”creșterea gradului de siguranţă a obiectivelor, bunurilor şi transporturilor din competenţa unității”.

La ora bilanțului, domnul colonel Ovidiu Addrian POPA, Inspectorul Șef al unității a declarat: ”În anul care a început, vom acţiona pentru valorificarea potenţialului de competenţă şi competitivitate convinşi fiind că, împotriva inerentelor neajunsuri, greutăţi şi privaţiuni, generate din diferite motive obiective, vom reuşi să aprofundăm şi să extindem activităţile specifice, să ne sporim contribuţia la asigurarea climatului de ordine, siguranţă publică şi stabilitate socială, necesar desfăşurării activităţilor cetăţenilor în zona noastră de responsabilitate.

Sunt încrezător în faptul că, acumulările de experienţă şi profesionalism ale personalului unităţii vor rodi, că, dăruirea şi loialitatea, pasiunea şi curajul, cinstea şi onoarea vor constitui virtuţi morale permanente în activitatea şi comportamentul tuturor, pentru a maximiza şi dirija eforturile în vederea creșterii eficienţei şi performanţelor unităţii, dar şi pentru întărirea credibilităţii instituţiei noastre”.