Ce proiecte de hotarare au de aprobat consilierii municipali, in sedinta de saptamana viitoare ?

40 de proiecte de hotărâre, plus punctul „Diverse” sunt pe ordinea de zi a sedintei din data de 28 ianuarie, ora 14.00.

Iată ordinea de zi:

1. Depunerea jurământului de către supleantul al cărui mandat a fost validat prin încheierea civilă nr. 1324/2020, pronunțată de Judecătoria Satu Mare în dosar nr. 12653/296/2020

2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 22.12.2020

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Satu Mare nr. 180/06.11.2020 privind
stabilirea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului
Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local
al municipiului Satu Mare pentru luna februarie 2021
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2021, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr. 10 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 12.313/19.11.2009
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase fasonate, parte din producția anului 2020 provenită din fondul forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

8. Proiect de hotărâre privind prețul de valorificare pe specii a lemnului fasonat la drum auto, pentru sortimentul lemn de foc si lemn de lucru CR în anul 2021, masă lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor -economici pentru obiectivul de investiție ,, Construire corp de clădire Școala Gimnazială Rákóczi Ferenc”- construire clădire multifuncțională P+M
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

10. Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă pentru proiecte culturale, sportive și de tineret

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al instituției de spectacole ,,Teatrul de Nord” Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului la instituția de spectacole ,,Teatrul de Nord” Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat în vederea încredințării managementului instituției de cultură Centrul Cultural ,,G.M. Zamfirescu” Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Satu Mare în Consiliul administrativ al Centrului Cultural ,,G.M. Zamfirescu” Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea prevederilor art. 1 ale H.C.L. Satu Mare nr. 191/26.11.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Satu Mare în comisia de vânzare a spațiilor comerciale și de prestări servicii
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

18. Proiect de hotărâre pentru implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la Transurban S.A. Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal ,,Hotel restaurant-piscină P+5 şi sală de evenimente,, amplasament: Satu Mare, str. Aurel Vlaicu nr.88/A, nr.88/B
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal 

,,Lotizare de locuinţe individuale,, amplasament: Satu Mare, str. Ion Popdan
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal ,, Zonă de locuit- locuinţe individuale,, amplasament: Satu Mare, str. 1 Iunie
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal ,,Refuncţionalizare clădire cu destinaţie de micro clinică medicală,, amplasament: Satu Mare, str. Banat nr. 9
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Plan Urbanistic Zonal „Extindere Plan Urbanistic Zonal, ansamblu rezidențial cu 3 imobile de locuit P+2 cu 4 imobile de locuit” amplasament: Satu Mare, str. Alecu Russo
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Plan Urbanistic Zonal-„Zonă
de locuit” amplasament: Satu Mare str. Vânătorilor
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Plan Urbanistic Zonal „Ansamblu rezidenţial P+2-3″ amplasament: Satu Mare str. Gellert Sandor nr. 34-36
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Construire locuinţe individuale P-P+M-P+1″ amplasament: Satu Mare str. Dara
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal ,, Zonă de locuit P, P+1″ amplasament: Satu Mare, str. Andron Ioniță
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

28. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită în favoarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor a suprafeței de 798 mp. teren, înscris în CF 159720 Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

29. Proiect de hotărâre privind modificarea comisiei de identificare și selecție a firmelor locatare din Centrul Tehnologic de Inovare și de Afaceri în municipiul Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

30. Proiect de hotărâre privind modificarea procentului coloanei 5 din Anexele 1și 2 la H.C.L. Satu Mare nr.169/24.09.2020 privind modalitatea de calcul a chiriilor pentru locuințele de tip A.N.L.

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

31. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al municipiului Satu Mare a terenului în suprafață de 1.689 mp. înscris în CF nr.152946 Satu Mare, situat în municipiul Satu Mare, str. Kogălnicenu nr. 5, județul Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

32. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a imobilului situat în municipiul Satu Mare str. Decebal nr. 10, Clubului Sportiv Municipal Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

33. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației imobilului situat în municipiul Satu Mare, identificat prin CF nr.171418, nr. cad .13017
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

34. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 2 la H.C.L. Satu Mare nr. 259/28.11.2019 privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, aferente construcţiilor, curţi, grădini
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

35. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Satu Mare nr. 94/28.05.2020 privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului – teren situat în Municipiul Satu Mare, str. George Coșbuc nr. 53
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

36. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Satu Mare nr. 111/25.06.2020 privind vânzarea către Nicorovici Adrian a locuinței situată în municipiul Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.A, et.2, ap. 31
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

37. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Satu Mare nr.129/ 30.07.2020 privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezmembrare a imobilului – teren situat în Satu Mare, str. Agricultorilor nr. 8
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

38. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Satu Mare nr.133/11.08.2020 privind vânzarea către Oros Lorena Mariana a locuinței situată în municipiul Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.A, et.3, ap. 36
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

39. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Satu Mare nr. 152/27.08.2020 privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului – teren situat în Municipiul Satu Mare, str. Lucian Blaga nr. 421

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

40. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Satu Mare nr. 174/24.09.2020 privind vânzarea unui teren în suprafață de 24.700 mp. situat în Zona Industrială Satu Mare Sud, către SUMIRIKO AVS ROMÂNIA
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

41. Diverse-Informări consiliul local.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.