Ce hotarari au de luat consilierii municipali în sedinta de săptămâna viitoare ?

Consilierii municipali satmareni sunt convocati în sedinta ordinară, săptămâna viitoare marți, 22 decembrie, de la ora 14.00. Pe ordinea de zi se afla 32 de propiecte de hotărâre, plus punctul „Diverse”.

Iată ordinea de zi:

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 20.11.2020

2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 26.11.2020

3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local
al Municipiului Satu Mare pentru luna ianuarie 2021
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la 30.11.2020
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2020
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare
al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

7. Proiect de hotărâre privind imobilele cărora li se vor aplica prevederilor art. 489 alin. (5) – (8) din Legea nr. 227/2015, începand cu anul 2021
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiul Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de functii ale Primăriei Municipiului Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

10. Proiect de hotărâre privind unele modificări aduse anexei la H.C.L. Satu Mare nr. 122/30.07.2020 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Primăriei municipiului Satu Mare 

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de functii al Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de referință și a volumului masei lemnoase destinată valorificării, producţia anului 2021 provenită din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

15. Proiect de hotărâre privind schimbarea modului de valorificare a 4.5 mc. masă lemnoasă fasonată din partida 167053, fond forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrat de Ocolul Silvic Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Educație online” precum şi a cheltuielilor aferente
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare decontate în semestrul I al anului şcolar 2020 -2021
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

18.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Satu Mare, în cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, care funcţionează în sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Satu Mare, pentru anul şcolar 2021-2022
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal -construire spațiu comercial, amplasament : Satu Mare, str. Odoreului fn.

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal- construire casă de locuit P+1, amplasament: Satu Mare, str. Balta Blondă nr.35
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal -lotizare în vederea construirii de locuințe individuale, amplasament: Satu Mare, str. Pescărușilor
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal-construire 2 case de locuit, amplasament : Satu Mare, zona Păulești – str.Octavian Ruleanu
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal-construire casă de locuit P+1E, amplasament: Satu Mare, str Alecu Russo
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal-demolare construcție C1 și construire locuință individuală, amplasament: Satu Mare, str. Traian Grozăvescu nr.5
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal-reabilitare și extindere imobil, amplasament: Satu Mare, str. Depozitelor nr. 18
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal- zonă de servicii, amplasament : Satu Mare, str. Careiului nr. 326
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal – zonă de locuințe individuale, amplasament: Satu Mare, str. Dara
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a municipiului Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

30. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de acces pe proprietatea publică a municipiului Satu Mare în vederea instalării, întreținerii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, către RCS&RDS S.A. asupra unor terenuri din municipiul Satu Mare, situate în Piața de Alimente Someș și Piața Agroalimentară Micro 17

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

31. Proiect de hotărâre privind însușirea documentațiilor cadastrale de primă înscriere a unor imobile teren din municipiul Satu Mare, cu destinația drum de exploatare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

32. Proiect de hotărâre privind însușirea documentațiilor cadastrale de primă înscriere a unor imobile teren din municipiul Satu Mare, cu destinața drum
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

33. Diverse-Informări consiliul local.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.