Ce hotarari au de luat consilierii municipali în sedinta de săptămâna viitoare

28 de proiecte de hotărâre, plus punctul „Diverse” sunt pe ordinea de zi a sedintei ordinare de joi, 26 noiembrie, a Consiliului Local Satu Mare. Sedinta are loc de la ora 14.00, în sala mare a Palatului Administrativ.

Iată ordinea de zi:

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 06.11.2020

2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele

Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna decembrie 2020

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul municipiului Satu Mare

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale și de necesitate din Municipiul Satu Mare

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Comisiei de soluționare a cererilor depuse în baza O.U.G. nr.51/2006

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiul Satu Mare în Consiliul administrativ al instituției de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Satu Mare în Comisia de vânzare a spațiilor comerciale și de prestări de servicii

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Comitetului Director al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Satu Mare în cadrul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Satu Mare

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

10. Privind aprobarea taxelor şi tarifelor ce vor fi aplicate de Serviciul Public Administraţia  Domeniului Public Satu Mare începând cu 01.01.2021

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

11. Proiect de hotărâre  privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 33/2020

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la  Apaserv Satu Mare S.A. finanţat din Fondul de  întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru anul 2021

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

13. Proiect de hotărâre privind desemnarea auditorului statutar la Transurban S.A. Satu Mare.

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

14. Proiect de hotărâre  privind modificarea H.C.L. Satu Mare nr. 138/27.08.2020 pentru implementarea măsurii privind gratuitatea serviciului public de transport local rutier pentru elevii din învățamântul preuniversitar acreditat/autorizat
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2020

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare, decontate în semestrul I al anului şcolar 2020 -2021

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public în municipiul Satu Mare

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție:  Lărgire B-dul Lucian Blaga, între str.Dorobanților și str.Căprioarei

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat „Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord – Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană (reședințe de județ), regenerare urbană (reședințe de județ) și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură (3D)”, cod SMIS 143478

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

20. Proiect de hotărâre privind înscrierea datelor în Registrul Agricol al municipiului  Satu Mare

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării modului de valorificare a cantității de 9 mc. din partida 1592610 Ig fond forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrat de Ocolul Silvic Satu Mare

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Satu Mare

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

23. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  Anexei  nr. 2 la  H.C.L.  Satu Mare  

nr. 38/27.02.2020 pentru dispunerea unor măsuri privind încredințarea managementului la Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu” Satu Mare

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

24. Proiect de hotărâre privind vânzarea către Ciorcaș Gyongyi Izabella  a locuinţei situată în municipiul  Satu Mare,  B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl. B, ap.2

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

25. Proiect de hotărâre  privind însușirea documentațiilor cadastrale de primă înscriere a unor  imobile teren din municipiul Satu Mare

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

26. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite prin A.N.L. în municipiului Satu Mare și a modelului-cadru al contractului de vânzare – cumpărare

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

27. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documetației de cu propunerea de dezlipire a imobilului teren situat în Satu Mare, P-ța de Alimente nr. 1

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării dreptului de superficie cu titlu oneros, în favoarea proprietarilor construcțiilor-garaje, situate în municipiul Satu Mare str.Ostrovului

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

29. Diverse-Informări consiliul local.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.