Controale lasate cu sanctiuni ! Amenzi de peste 300.000 de lei !

În luna iulie a anului 2020, Comisariatul Judeţean Satu Mare al Gărzii Naţionale de Mediu a efectuat un număr total de 86 inspecţii, din care 56 planificate și 30 neplanificate.

În cadrul inspecţiilor neplanificate, au fost efectuate:

  • 11 controale efectuate în urma sesizărilor,

  • 5 controale de verificare a realizării măsurilor stabilite anterior,

  • 1 control dispus de Comisariatul General al Gărzii Naționale de Mediu,

  • 5 controale de verificare a respectării condiţiilor impuse în actele de reglementare,

  • 3 controale cu alte autorităţi, în urma protocoalelor încheiate în acest sens cu instituţii la nivel județean.

  • 3 inspecţii pentru emiterea, prelungirea sau revizuirea actelor de reglementare

  • 1 control pentru identificarea de obiective noi

În urma acestor controale, au fost aplicate 60 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 339500 lei. De asemenea, în 2 cazuri, în care s-a constatat încălcarea prevederilor legale din domeniul protecției mediului, au fost sesizate organele de urmărire penală pentru soluționarea aspectelor identificate conform competențelor acestora.

Principalele neconformităţi constatate în urma controalelor efectuate în perioada menţionată au fost în domeniul gestionării deșeurilor, în special al celor tip municipal și asimilabile de către deținătorii acestora , persoane fizice și juridice, respectiv abandonarea acestora pe terenuri din intravilanul și extravilanul unor localități.

Alte inspecții au vizat verificarea respectării prevederilor legale pentru titularii unor proiecte care au depus cereri de finanțare pentru fonduri europene, pentru investiţii noi şi la finalizarea investiţilor, inspecții efectuate pentru plata tranşelor către beneficiarul acestor proiecte , inspecții vizând evacuări neconforme de ape uzate, a modului de realizare a măsurilor pentru conformarea la prevederilor legislației din domeniul protecției mediului, ș.a.

În toate situațiile , pe lângă acțiunile coercitive amintite, comisarii au stabilit măsuri cu termen pentru remedierea deficiențelor constatate.

În luna iulie au intrat în vigoare modificări importante ale legislației de mediu și anume în domeniul combaterii buruienii ambrozia, precum și în domeniul „mirosului”, urmând ca în perioada următoare să fie publicate normele de aplicare ale prevederilor legale amintite mai sus. Aceste modificări vor permite o gestionare mai bună a problemelor și o intervenție mai fermă a autorităților desemnate cu responsabilități , în domeniile amintite.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.