CORONAVIRUSUL închide parțial și Tribunalul Satu Mare

În vederea prevenirii răspândirii la nivel  national  a  infecției  cu  noul coronavirus COVID-19, ținând seama de necesitatea unei abordări coordonate în privința acestei situații, care să asigure o implementare unitară a  măsurilor  de  prevenție la nivelul instanței,

 

Adunarea generală a judecătorilor de la Tribunalul Satu Mare, prin Hotărârea nr. 8 din 11 martie 2020, a stabilit următoarele măsuri :

 

Începând cu data de 12 martie 2020 și până la data de 31 martie  2020,  la  nivelul Tribunalului Satu Mare se suspendă activitatea de judecată,  cu  excepția judecării cauzelor urgente.

În considerarea alineatului  precedent, în materiile  civile, litigii cu profesioniști  și contencios administrativ și fiscal, după caz, vor fi judecate doar cauzele având ca obiect:

– ordin de protectie;

– suspendare provizorie a executării silite;

– grevă;

– suspendarea executării actului administrativ, întemeiat  pe  dispozițiile  art.  14 și 15 din Legea nr. 554/2004;

– achiziții publice;

În materia insolvenței vor fi soluționate doar cauzele care nu presupun ședință publică și procedurile administrative.

În materie penală vor fi soluționate cauzele urgente în materia măsurilor preventive, unde se pun în discuție verificarea și temeinicia măsurilor preventive, precum și cererile privind luarea, prelungirea, înlocuirea sau revocarea măsurilor preventive.

Fiecare preşedinte de complet de judecată în materie penală va efectua o verificare vizând situația împlinirii termenelor de prescripție a răspunderii penale, urmând să stabilească dacă sunt cauze ce necesită  a fi judecate  în  această  perioadă,  din această perspectivă.

Cauzele  aflate pe rol cu termene de judecată  stabilite în perioada  12.03.2020 — l 6.03.2020 vor fi amânate la alte termene, sens în care vor fi fixate termene  începând cu luna mai.

 

Pentru cauzele cu termen de judecată stabilit în perioada 17.03.2020 — 31.03.2020, fiecare complet de judecată va proceda la preschimbarea termenului.

Începând cu data de 12.03.2020, va fi permis accesul în incinta Palatului de Justiție Satu Mare doar justițiabililor implicați în judecarea cauzelor urgente.

În acest context, în perioada 12.03.2020 — 31.03.2020,  programul  cu  publicul la compartimentele registratură și arhivă se va desUașura pe durata a 2 ore zilnic, în intervalul orar 08:00 — 10:00.

Se recomandă tuturor justițiabililor să procedeze la trimiterea înscrisurilor prin poștă, iar în subsidiar, transmiterea prin  mijloace dc comunicare  electronică  permise de lege (e-mail, fax).

În măsura în care  persoanele  interesate  nu pot  realiza depunerea  înscrisurilor în condițiile menționate anterior, se va asigura depunerea personală a acestora cu permiterea accesului în sediul instanței a maximum două persoane concomitent.

O reevaluare a măsurilor stabilite prin prezenta hotărâre  va  fi  realizată  în funcție de evoluția situației la nivel național.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.