Se dau bani pentru angajarea absolvenților de studii superioare

Stagii pentru tinerii NEET. Programul de stagiu este dedicat absolvenților de învățământ superior cu diplomă  de licență sau echivalentă care, la debutul în profesie, se angajează cu contract individual de muncă pe un post conform specializării absolvite.

17534154 – portrait of five business partners keeping thumbs up and looking at camera with smiles

Programul de stagiu oferă posibilitatea consolidării competențelor și abilităților profesionale, în dobândirea experienței , a vechimei în muncă și specialitate.

Pentru a urma un program de stagiu, absolvenții de studii superioare vor incheia un contract de muncă cu angajatorul și un contract de stagiu. Acest document stabilește drepturile și obligațiile părților cu privire la efectuarea perioadei de stagiu. Perioada de derulare a contractului de stagiu este de 6 luni și se desfășoară pe baza unui program de activități aprobat de angajator, la propunerea conducătorului compartimentului în care stagiarul își va desfășura activitatea.

Programul de activități pe perioada stagiului cuprinde:

  • obiectivele și indicatorii de performanță cuantificabili pe baza cărora se realizează evaluarea;
  • planificarea activităților ce urmează să fie desfășurate, în funcție de nivelul competențelor și deprinderilor practice vizate a fi dobândite pe parcursul perioadei de stagiu.

La finalizarea perioadei de stagiu, pe baza referatului de evaluare, angajatorul va elibera un certificat/o adeverință de finalizare a stagiului.

Angajatorii care derulează programe de stagiu beneficiază, în baza unei convenţii semnate cu AJOFM Satu-Mare, de sprijin financiar în cuantum de 2.250 lei/lună pentru fiecare stagiar încadrat în muncă. Acest sprijin financiar se acordă lunar, proporțional cu timpul lucrat de stagiar, pe toată perioada de desfășurare a programului de stagiu.

Pentru angajatorii care organizează stagii pentru tineri NEETs, subvențiile sunt asigurate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin proiectul UNIT 2 RMPD – Ucenicie și stagii pentru tineri NEETs din regiuni mai puțin dezvoltate.

Durata acestui proiect este de 36 de luni, proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Tânărul NEET este persoana cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 25 de ani, care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de formare profesională – conform definiției din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, actualizată.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.