UNIO riscă totul pe cartea proceselor în cazul vechii gropi de gunoi a Sătmarului. România riscă sancțiuni ale UE

Consiliul Judeţean Satu Mare are în curs de implementare proiectul Managementul regional al deşeurilor urbane şi ecologizarea rampelor de deşeuri din judeţul Satu Mare”. Proiectul este finanţat în proporţie de 75% de către Ministerul Mediului prin Programul „Sistem integrat de management al deşeurilor în municipiul Iaşi, judeţele Satu Mare şi Sibiu” și 25% din bugetul Județului Satu Mare.

În urma unei sentințe a Tribunalului Maramureș, pentru execuţia lucrărilor a fost încheiat în 2009 Acordul Contractual având ca obiect proiectarea tehnică şi execuţia lucrărilor de construcţie, între Județul Satu Mare și Consorţiul Joint Venture Satu Mare Ecosoil-Geiger-Unio, ulterior, de la sfârșitul anului 2010, ca urmare a ieşirii din asociere a asociaţilor Geiger şi Ecosoil a rămas doar UNIO S.A. Baia Mare.

În cadrul proiectului a fost construit Depozitul de deșeuri ecologic Doba, Micro-stația de transfer deșeuri Livada și au fost închise depozitele de deșeuri din Carei, Tășnad și Negrești-Oaș.

Tot în acest proiect este inclusă și închiderea depozitului de deșeuri – total neconform normelor europene – din municipiul Satu Mare, de pe str. Odoreului. Consiliul Județean Satu Mare s-a confruntat cu probleme majore în derularea lucrărilor la acest depozit de deșeuri din cauza ritmului  deosebit de scăzut al lucrărilor antreprenorului și revendicările acestuia de plăți suplimentare.

Deși Ministerul Mediului și Consiliul Județean Satu Mare au alocat pe parcursul derulării proiectului sume care ar fi permis finalizarea până în prezent a lucrărilor, în prezent stadiul financiar al lucrărilor de închidere a depozitului de deșeuri din municipiul Satu Mare este de doar 37,7%, de la sfârșitul anului 2015 neînregistrându-se practic niciun progres al lucrărilor.

În ceea ce privește revendicările UNIO SA de sume suplimentare, acestea au fost respinse de către Comisia de Adjudecare a Disputelor (CAD), dar UNIO a refuzat să ducă la îndeplinire decizia CAD, conform căreia nu i se cuvin sume suplimentare pentru lucrările de închidere a depozitului de deșeuri Satu Mare și are obligația de a închide tot depozitul de deșeuri din municipiul Satu Mare. UNIO s-a adresat în continuare Curții Internaționale de Arbitraj de pe lângă Camera Internațională de Comerț Paris, în prezent fiind în derulare această procedură de arbitraj.

Problema este că, din cauza acestei situații, România riscă declanșarea unei noi proceduri de infringement din partea Uniunii Europene. Ceea ce înseamnă alți bani pierduți.