A început evaluarea carnivorelor mari

Ca urmare a atribuţiilor ce revin autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi silvicultură în realizarea studiilor speciale de evaluare a stării resurselor biologice din flora şi fauna sălbatică ce se exploatează şi se valorifică în diferite scopuri economice şi sociale, în perioada următoare vor fi întreprinse acțiunile necesare pentru evaluarea efectivelor la speciile  de animale sălbatice strict protejate, respectiv: urs brun, râs şi pisică sălbatică.

Gestionarii fondurilor cinegetice din județul Satu Mare: Direcţia Silvică Satu Mare, Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Satu Mare, Asociația Vânătorilor Oaș, Asociaţia de Vânătoare Silvatica, Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Certeze, Asociația de Vânătoare Ținutul Haiducilor, Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi ARIANA 2006 Foieni, Asociația de Vânătoare Valea Bercului și Asociația Vânătorilor Sportivi Codru organizează, în perioada 10.05.2019 – 28.05.2019, acţiuni de colectare a datelor de prezență în teren, separat sau împreună cu reprezentanţi ai Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare şi ai Gărzii de Mediu – Comisariatul Judeţean Satu-Mare. La aceste echipe mixte pot participa şi reprezentanţi ai institutelor de cercetare, universităţi, ONG-uri (cu implicare directă în domeniul biodiversității) şi reprezentanţi ai administratorilor ariilor naturale protejate, acolo unde fondurile cinegetice se suprapun peste arii naturale protejate.

Carnivorele mari sunt specii de vârf ale piramidei trofice şi sunt considerate ca fiind specii cheie în funcţionarea ecosistemelor şi implicit în menţinerea echilibrului din cadrul biocenozelor.

Această evaluare se face la nivelul fiecărui fond cinegetic pe care se regăsesc carnivorele mari (urs brun, râs şi pisică sălbatică) cu scopul de a se stabili efectivele reale ale acestor specii şi în funcţie de nivelul pagubelor și a conflictelor înregistrate, a situaţiei efectivelor reale comparative cu cele optime, tendinţa şi structura populaţiei se vor face propuneri de plafon maxim de intervenţie pentru sezonul de vânătoare 2019 – 2020.

Prin aceste măsuri de management se urmăreşte menţinerea populaţiilor de carnivore mari la un nivel optim care să le asigure supravieţuirea în cadrul ecosistemelor din judeţul Satu Mare.

Programul după care se derulează acţiunile planificate poate fi consultat  pe site-ul APM Satu Mare http://apmsm.anpm.ro secţiunea Biodiversitate/subsecţiunea Evaluări carnivore.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.