Viitorii absolvenți așteptați să apeleze la serviciile AJOFM Satu Mare

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare informează viitorii absolvenți din promoția 2019 că, în termen de 60 de zile de la absolvire, sunt așteptați să se înregistreze în evidențele agenției pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispoziție de AJOFM în scopul integrării lor pe piața forței de muncă.
Inregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităților acordare potrivit Legii Nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
Absolvenții instituțiilor de învățământ care se înregistrează în evidențele agenției de ocupare a forței de muncă în raza căreia își au domiciliul sau reședința, ca persoane în căutarea unui loc de muncă, beneficiază de servicii de informare și consiliere profesională, medierea muncii, servicii gratuite de formare profesională, precum și de facilități financiare.
Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților în evidențele agențiilor teritoriale ca persoane în căutarea unui loc de muncă, sunt:
• Actul de identitate, în original și copie;
• Actele de studii și de calificare sau adeverințe din care să rezulte data absolvirii, în original și copie;
• Adeverință medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricții medicale.
Prin absolvent al unei instituții de învățământ se înțelege persoana care a obținut o diplomă sau un certificat de studii, în condițiile legii, în una dintre instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condițiile legii.
În cazul absolvenților de liceu, indiferent dacă a fost sau nu promovat examenul de Bacalaureat, termenul de 60 de zile începe pe data de 1 iunie 2019, potrivit prevederilor Ordinului nr.3220/19 februarie 2018 a Ministrului Educației Naționale conform căruia ,, cursurile claselor terminale din învățământul liceal se incheie în data de 31 mai 2019”.
Elevii care nu au situația școlară încheiată la toate materiile, se pot înregistra în evidențele agenției în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverimța eliberată de instituția de invățământ.
Cu stimă,

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.