Cum se combate ambrozia ?

Conform Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, denumită științific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane.

Înaintea începerii lucrărilor de combatere a buruienii în arii naturale protejate, prin metodele prevăzute de lege, se va face o notificare prealabilă a Agenției Naționale pentru Ariile Naturale Protejate.

Metodele recomandate pentru combaterea și distrugerea buruienii ambrozia conform normelor metodologice sunt: cosirea repetată manual sau mecanic, distrugerea cu unelte agricole, smulgerea, efectuarea unor arături adânci și discuiri pe terenurile agricole, erbicidarea. Aceste măsuri se mențin până la sfârșitul perioadei de vegetație a buruienii ambrozia, iar metodele necesare se vor aplica în funcție de recomandările specialiștilor din cadrul direcțiilor pentru agricultură.

Conform normelor metodologice verificarea și identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrosia se declanșează primăvara după răsărirea acestei buruieni și se încheie cel târziu până la data de 20 mai a fiecărui an, când se poate constata o diferențiere vegetativă față de celelalte specii de buruieni.

Verificarea şi identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia de pe raza teritorială a unităţilor administrativ-teritoriale se efectuează de către autorităţile administraţiei publice locale, prin consilierii agricoli angajaţi sau persoanele desemnate din cadrul acestora.

În urma verificărilor, autorităţile administraţiei publice locale întocmesc centralizatorul cu suprafeţele de teren pe care s-a constatat existenţa buruienii ambrozia, cel târziu până la data de 25 mai a fiecărui an.

Pe baza centralizatorului, autorităţile administraţiei publice locale transmit o somaţie către toţi proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole unde au fost identificate focare de infestare cu buruiana ambrozia, cel târziu până la data de 5 iunie a fiecărui an.

După transmiterea somațiilor, verificarea și constatarea nerespectării de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole se fac de către o comisie mixtă constituită prin ordin al prefectului.

Ținând cont de implicaţiile privind sănătatea oamenilor APM Satu Mare face un apel la autorităţile administrației publice locale și proprietarii de teren să acorde o atenţie corespunzătoare combaterii acestei specii de plantă invazivă atât în intravilanul localităților cât și din zonele învecinate.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.