Zeci de proiecte pe ordinea de zi. Se anunta o sedinta maraton

Consilierii municipali sunt convocati in sedinta pe data de 28 februarie, ora 14.00. Pe ordinea de zi sunt un numar de 28 de proiecte de hotarare, la care se adauga si punctul „Diverse”.

Iata ordinea de zi:

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local Satu Mare din data de 9.01.2019

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului local Satu Mare din data de 11.01.2019

3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Satu Mare din data de 31.01.2019

4. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului local al municipiului Satu Mare din luna martie 2019
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2019 al S.C. APASERV SATU MARE S.A.
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv al S.C. Apaserv Satu Mare S.A.
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

7. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în municipiul Satu Mare în anul 2019
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul municipiului Satu Mare
Iniţiator proiect: viceprimar Doina Feher

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea înaintării spre finanțare a propunerii de proiect , „Alături de tine” finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 de către Direcția de Asistență Socială Satu Mare și a Acordului de parteneriat
Iniţiator proiect: viceprimar Doina Feher

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea înaintării spre finanțare a propunerii de proiect „Suntem aici pentru tine ” finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 de către Direcția de Asistență Socială Satu Mare și a Acordului de parteneriat
Iniţiator proiect: viceprimar Doina Feher

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru anul 2019
Iniţiator proiect: viceprimar Doina Feher

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare și al Direcției de Evidență a Persoanelor Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Satu Mare nr. 237/26.10.2017 privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere pentru obiectivul de investiţii: POD PESTE RÂUL SOMEŞ – Amplasament str. Ștrandului în Municipiul Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. Satu Mare nr. 333/20.12.2018 privind aprobarea unor tarife distincte aplicate beneficiarilor serviciului de salubrizare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 83 din H.C.L. Satu Mare nr. 11/31.01.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
serviciului public de salubrizare al municipiul Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației : Planul Urbanistic Zonal – Lotizare pentru locuințe individuale, Amplasament : Satu Mare, str .Căprioarei
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației : Planul Urbanistic Zonal Construire imobil de locuit P+3 cu apartamente și parter comercial, Amplasament: Satu Mare, str. Păulești nr.54
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației: Planul Urbanistic Zonal -Lotizare locuințe individuale cu deschidere de stradă, Amplasament : Satu Mare, zona str. Ion Popdan
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare cu titlul „Reabilitare clădiri rezidenţiale Satu Mare 1” precum şi a cheltuielilor aferente
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare cu titlul „Reabilitare clădiri rezidenţiale Satu Mare 2” precum şi a cheltuielilor aferente
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare cu titlul „Reabilitare clădiri rezidenţiale Satu Mare 4” precum şi a cheltuielilor aferente
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare cu titlul „Reabilitare clădiri rezidenţiale Satu Mare 5” precum şi a cheltuielilor aferente
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare cu titlul „Reabilitare clădiri rezidenţiale Satu Mare 7” precum şi a cheltuielilor aferente
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

24. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii „Şcolii Gimnaziale nr. 10” Satu Mare în „Şcoala Gimnazială Rákóczi Ferenc” Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

25. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de „Trupa Mihai Raicu” trupei secţiei române a Teatrului de Nord Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

27. Proiect de hotărâre privind vânzarea către Mişco Vasile a locuinţei situate în municipiul Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl. A, ap. 8
Iniţiator proiect: viceprimar Adrian Albu

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului-teren proprietatea privată a Municipiului Satu Mare, str. Mihai Viteazu nr. 28
Iniţiator proiect: viceprimar Adrian Albu

29. Diverse – Informări Consiliu local

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.