Tinerii pot solicita teren gratuit de la Primărie. In ce conditii

Tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani pot solicita statului teren gratuit pentru a-şi construi prima locuinţă. Pentru a beneficia de teren gratuit, tinerii trebuie să îndeplinească anumite condiţii şi, de asemenea, trebuie să construiască locuinţa în termen de un an de la data atribuirii terenului.

„Prezenta lege reglementează regimul atribuirii, la cerere, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani a unei suprafeţe de teren, din terenurile aflate în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală”, potrivit art.1 din textul de lege.

Actul normativ arată că atribuirea terenului se face în limita suprafeţelor disponibile, prin hotărârea consiliului local al comunei, oraşului sau municipiului în care este situat terenul.

De asemenea, suprafeţele de teren care pot fi atribuite tinerilor vor fi cuprinse între 150 -300 mp în municipii şi în sectoarele municipiului Bucureşti, între 250 -400 mp în oraşe şi între 250- 1.000 mp în comune şi sate.

„De prevederile art. 1 beneficiază, o singură dată, tinerii care (…) au vârsta de până la 35 de ani şi îndeplinesc următoarele condiţii: a) au împlinit vârsta de 18 ani; b) la data depunerii cererii, precum şi la data rezolvării acesteia nu au avut sau nu deţin în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe proprietate personală, atât în localitatea în care se solicită atribuirea în folosinţă a unui teren, cât şi în alte localităţi.” În plus, consiliile locale pot stabili criterii suplimentare faţă de cele prevăzute de lege.

Potrivit actului, după finalizarea construirii locuinţei, consiliul local poate hotărâ, la solicitarea proprietarului, vânzareadirectă către acesta a terenului respectiv. „Preţul de vânzare se stabileşte prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat şi aprobată de consiliul local.”

Cererile de atribuire a terenurilor se pot depune la consiliul local al comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti în care îşi are domiciliul solicitantul. Cerea trebuie să conţină numele, prenumele şi domiciului solicitantului, la care se adaugă o copie de pe certificatul de naştere, o copie a cărţii de identitate, o declaraţie de propria răspundere din care să reiasă că solicitantul nu deţine sau nu a deţinut în proprietate o locuinţă sau un teren destinat construirii unei locuinţe şi o declaraţie similară care se depune la data rezolvării cererii.

Sursa: www.zf.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.