Ce hotarari au de luat consilierii locali in sedinta de saptamana viitoare

Consilierii municipali sunt convocati joi, 20 decembrie, de laora 14.00 la ultima sedinta ordinara din acest an. Pe ordinea de zi sunt un numar de 24 de proiecte de hotarare, plus punctul „Diverse”.

Iata ordinea de zi:

1.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului doamnei consilier local Glodean Enicő
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Hornar Vasile
3. Proiect de hotărâre privind modificarea unor comisii de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare
4. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului local al municipiului Satu Mare din luna ianuarie 2019
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şi tarifelor ce vor fi aplicate de Serviciul Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare începând cu 01.01.2019
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare General, ale Serviciul Public
„Administraţia Domeniului Public” Satu Mare
7. Proiect de hotărâre privind acordarea unei recompense băneşti şi a unei diplome de fidelitate cuplurilor care au împlinit cel puţin 50, 60, respectiv 70 de ani, de la încheierea căsătoriei şi ambii soţi au domiciliul stabil în municipiul Satu Mare, indiferent de locul încheierii căsătoriei
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la 30 Noiembrie 2018
9. Proiect de hotărâre privind participarea la proiectul de interes public ,,Platforma regională de investiții INNO- rethinking business networks” implementat prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și aprobarea unei contribuții financiare anuale pentru acest proiect
10. Proiect de hotărâre privind asigurarea contribuției proprii în proiectul ,,Functionarea pentru anul 2017 a Grupării Europene de Cooperare Teritorială Orașe Europene de Graniță”
11. Proiect de hotărâre privind asigurarea contribuției proprii în proiectul ,, Funcționarea pentru anul 2018 a Grupării Europene de Cooperare Teritorială Orașe Europene de Graniță”
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.126/31.05.2018 privind aprobarea depunerii documentaţiei la Ministerul Turismului în vederea iniţierii unei hotărâri a Guvernului, pentru atestarea municipiului Satu Mare ca staţiune turistică de interes local/ naţional
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „Amenajare pista de biciclete strada Botizului – Pod Golescu” din Municipiul Satu Mare”
14. Proiect de hotărâre privind valorificarea masei lemnoase proprietatea publică a municipiului Satu Mare administrată de Ocolul Silvic Satu Mare
15. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie„ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare şi din serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare
16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Contractului de concesiune nr. 838/28.09.2006 încheiat între municipiul Satu Mare și S.C. Rab Impex S.R.L.
17. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unei suprafețe de 32 mp. teren situat în Satu Mare B-dul Cloșca.
18. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cu propunere de dezlipire a imobilului-teren situat în Satu Mare , Piata Eroii Revoluției nr. 23
19. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 273/25.10.2018 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de primă înscriere a terenului în suprafaţă de 19 287 mp aflat în zona inundabilă a râului Someș
20. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a unui teren în suprafață de 144 mp.înscris în CF nr. 181243 sub nr. top.816/12/2/22
21. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Comisiei municipale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Satu Mare, a unei suprafețe de 770 mp, teren situat în municipiul Satu Mare, B-dul Lucian Blaga
22. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezlipire a imobilului teren situat în Satu Mare, str. Fagului
23. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii, serviciilor publice de salubrizare a municipiului Satu Mare prin concesiune nr. 462/2005, având ca obiect stabilirea și includerea indicatorilor de performanță prevăzuți în Anexa nr. 7 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife distincte aplicate beneficiarilor serviciului de salubrizare
25 . Diverse – Informări Consiliu local.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.