Ce hotarari au de luat consilierii locali in sedinta de saptamana viitoare

Consilierii municipali sunt convocati in sedinta ordinara saptamana viitoare joi, 29 noiembrie, la ora 14.00. 

Pe ordinea de zi sunt urmatoarele proiecte de hotarare:

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Satu Mare din data de 25.10.2018

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului local Satu Mare din data de 7.11.2018

3. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului local al municipiului Satu Mare din luna decembrie 2018

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat al Transurban S.A. Satu Mare, pe anul 2018

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, aprobat prin Hotărârea Consiliului local Satu Mare nr. 172/27.06.2018

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2018

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2018

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului local Satu Mare nr. 78/29.03.2018 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Clubului Sportiv Municipal Satu Mare şi a Normelor financiare de utilizare a fondurilor alocate Clubului Sportiv Municipal din bugetul local pentru activităţile sportive

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea organizării şi finanţării evenimentelor culturale şi sportive care se vor desfăşura la începutul anului 2019

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al municipiului Satu Mare

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea aplasamentului pentru bustul Gheorghe Bulgăr

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de referință și a volumului masei lemnoase destinată valorificării, producția anului 2019, provenită din fondul forestier propritatea publică a municipiului Satu Mare

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Eficiență Energetică a municipiului Satu Mare

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție ,,Regenerarea fizică a Zonei Ostrovului,,

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție: Realizare de sisteme de închiriere de biciclete în municipiul Satu Mare

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție: Modernizare infrastructură educațională Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Aparatului de
specialitate al primarului municipiului Satu Mare și al Direcției de Evidență a Persoanelor a Municipiului Satu Mare

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între Municipiul Satu Mare prin Direcția de Evidență a Persoanelor și Comuna Vetiș, privind emiterea actelor de identitate

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de imobile între Municipiul Satu Mare și Serviciul Român de Informații – Unitatea Militară 0573 Satu Mare

20. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare instituit în favoarea S.C. Orizont S.A asupra terenului înscris în CF 174708(CF vechi 57324) sub nr. top 3157/30 și 3157/32

21. Proiect de hotărâre pentru modificarea Contractului de concesiune nr. 838/28.09.2006 încheiat între Municipiul Satu Mare și S.C. Rab Impex S.R.L.

22. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiilor cu propunere de dezlipire a unor terenuri situate în incinta Pieței de Alimente nr. 1.

23. Proiect de hotărâre privind vânzarea către Molnar Viorica a locuinţei situată în municipiul Satu Mare B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl. A , et.1, ap. 17

24. Proiect de hotărâre privind vânzarea către Dico Brândușan Carmen a locuinţei situată în municipiul Satu Mare B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl. A , et.1, ap.15

25.Proiect de hotărâre privind vânzarea către Pintea Lavinia Viorica a locuinţei situată în municipiul Satu Mare B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl. A , et.1, ap.18

26. Proiect de hotărâre privind vânzarea către Dragoș Cristina a locuinţei situată în municipiul Satu Mare B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl. B , et.1, ap.19

27. Proiect de hotărâre privind vânzarea către Alfater Nicoleta a locuinţei situată în municipiul Satu Mare B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl. B , et.1, ap.12

28. Proiect de hotărâre privind vânzarea către Misko Vasile a locuinţei situată în municipiul Satu Mare B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl. A , P, ap.8

29. Proiect de hotărâre privind vânzarea către Miclea Renata a locuinţei situată în municipiul Satu Mare B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.A , et.3, ap.35

30. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cu propunere de dezlipire a imobilului – teren situat în Satu Mare, str. Fagului

31. Diverse – Informări Consiliu local.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.