Spitalul Judetean angajeaza brancardieri. Cand are loc concursul

Spitalul Județean Satu Mare organizează concurs, pe perioadă nedeterminată, pentru ocuparea a zece posturi vacante de brancardieri.

La concurs poate participa orice persoană care îndeplinește următoarele condiții:

-are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
-cunoaște limba română, scris și vorbit
-are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
-are capacitatea deplină de exercițiu
-are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
-îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
-nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică

-înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Proba scrisă a concursului se va desfășura în data de 5 decembrie, cu începere de la ora 10.00, urmând ca interviul să aibă loc pe 10 decembrie, începând cu ora 10.00.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.